Jetsmark Skakklub

1. division

Spring ned til:
[ 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | 5. runde | 6. runde | 7. runde ]


Skolerne II - Jetsmark: 2-6
(af Allan Rasmussen)

Spiller Rating Forv. Resultat Forv. Rating Spiller
Casper Rasmussen 2324 0,39 0-1 0,61 2404 Jens Ove Fries Nielsen
Poul Rewitz 2250 0,38 ½-½ 0,62 2340 Allan Rasmussen
Martin Bækgaard 2175 0,46 0-1 0,54 2203 Stefan Christensen
Janus Christensen 2090 0,32 0-1 0,68 2225 Bjarke Jensen
Christian Böhlke 2067 0,35 0-1 0,65 2174 Jakob Rathlev
Martin Lind Mortensen 2061 0,43 0-1 0,57 2109 Anders Helledie
Thomas Klitgård Andersen 2060 0,51 1-0 0,49 2056 Christian Grubert
Michael Tettinek 2033 0,50 ½-½ 0,50 2033 Henning Rasmussen
  3,34 2-6 4,66  

Så fik vi skudt gang i en ny sæson, og heldigvis med et glimrende resultat mod et af de hold, vi desværre nok må betegne som 'nedrykningskonkurrenter' - i modsætning til sidste år, hvor begge hold var godt med i den anden ende af tabellen. Der blev givet og taget lidt, men alt i alt tror jeg faktisk det gik nogenlunde lige op... i og med vores opkrævningsfætter kræver en højere rentesats.

Kampen parti for parti, som vi hver især så det (vi var hvid på de ulige brættet):

Jens Ove (Allans kommentarer):
Jeg så ikke så frygtelig meget af kampen (opfattede det i hvert fald ikke), men JOFN spillede vist som vi godt kan lide at se det; alternativ behandling af en sicilianer, satte en officer i slag på d5, og vandt et ganske fint parti.

Allan:
Jeg tilbød remis efter 2 træk, i håbet om at kunne komme hurtigt hjem. Men Rewitz var dog i humør til at spille, og førte os ud i en sidevariant af hollandsk. Jeg følte hurtigt jeg kom ovenpå, og regnede med enten at vinde materiale, eller få hvids konge ud på en vandretur. Men røg dog så i tænkeboks, da det viste sig Rewitz kendte til det underligt begreb 'rokade'. Samtidig opdagede jeg, at jeg trækket forinden havde en klar gevinstvariant, og sad derfor og sammenfattede uendelige løkker der udskriv bandeord. Herfra kom vi hurtigt ud i nogle vilde komplikationer, og en voldsom tidnød til følge, i hvilken Fritz først finder et par gevinstvarianter for hvid (som vi dog ikke engang fandt i analyserne), og derefter en del gevinster for undertegnede (plus en man skal vise Fritz, før den fatter det!), som Anand nok ville føle sig fornærmet over at blive stillet som opgaver. Men viserne hang helt oppe, og vi endte i stedet i et uligefarvet løberslutspil. Så nu har jeg investeret i 400ml WD-40!

Stefan:
Jeg spillede som hvid en lang teorivariant i Winawer-varianten i Fransk, der førte til en stilling, der er typisk for åbningen med løberpar og fri h-bonde til hvid, mens sort har spil i centrum samt i c- og g-linien. Jeg vælger en for langsom plan og kommer i problemer, men henimod tidskontrollen finder sort ikke det bedste, og efter træk 40 er jeg tæt på at have reddet remisen. Men da laver sort, som ikke har opdaget, at hans konge ingen felter har, en grov fejl, der tillader en afledning af hans ene tårn, hvorefter det andet tårn står i slag. En heldig sejr!

Bjarke:
Efter at have overbevist mig selv om at en remis ville være et godt resultat i min daværende tilstand, bestemte jeg mig for ret hurtigt at tilbyde remis.
Uden at reagere på dette valgte min modstander uden tøven at spille Evans gambit mod mig. Jeg skulle vel tæskes den her gang. Min modstander havde da også stor succes med åbningen og efter at have overset at det mulige 7...Sxe4 brutalt bliver besvaret af Dd5, var jeg tvunget til 7...Sg4 med en sandsynligvis klar, omend afgørende, hvid fordel som resultat.
Heromkring begyndte jeg at lede efter andre mulige tabskandidater på holdet, da jeg nødig ville være den første til at tabe. Det positive var her for holdet, at vi nok skulle få en del point, og måske mere opløftende for mig (!), at Grubert var aggressivt indstillet på sin brikkers vegne(!). Efter denne gode og sandfærdige evaluering af de andre partier, var jeg nu parat til at acceptere min skæbne.
Men, men men, som alle sikkert ved er det kun åbningen der er mit problem (plus diverse andre ting) og selvom hvid stadig var ovenpå, kæmpede jeg mig heroisk tilbage(!), og mod afslutningen af partiet lykkedes det min modstander at forære mig noget træ og jeg kunne sikkert vinde partiet. Måske var han inspireret af Grubert?? Men skræmmende nok har hvid langt henad vejen gode angrebsmuligheder, som Fritz sikkert hurtigt kan ommøblere til diverse gevinster. Men skak er jo et forunderligt spil, og for at citere Grubert og Stefan, "vinderen er den der laver den næstsidste fejl".

Jakob:
I vanlig stil udlignede jeg hurtigt med hvid og begyndte at kede min modstander ihjel. Efter 25 træk faldt han endelig i søvn og tillod en ren officersgevinst - hvilket jeg naturligvis ikke så, da jeg allerede havde forelsket mig i en simpel bondegevinst, som da også vandt partiet sikkert. Efter partiet fortalte Grubert (der denne dag stadig spillede for Skolerne...) om min forspildte chance, og i bagklogskabens lys kan jeg godt se, at jeg bliver nødt til at oppe mig og se kombi'erne. Ellers begynder Grubert jo aldrig at følge med i sig EGET parti!

Anders:
Winawer-varianten i fransk, men i modsætning til Stefans parti en meget off-beat variant. Min modstander havde forberedt sig på varianten, men spillede alligevel unøjagtigt meget hurtigt, og må opgive sin sortfeltede løber for at redde sin vitale e5-bonde. Samtidig er min dronning blevet så aktiv at han føler sig tvunget til at bytte den af, hvilket resulterer i et, for sort, fordelagtigt slutspil, hvor hvid har svage bønder på e5, c5 og a3.
Jeg kommer ud af tidnøden med en merbonde og løber mod springer, men med to sæt tårne på brættet er slutspillet stadig kompliceret. Heldigvis taber min modstander hovedet snart efter tidskontrollen, og opgiver, da jeg vinder endnu en bonde efter en afbytning af de lette officerer og et sæt tårne. Et forholdsvist udramatisk parti hvor min modstander forpasser mange af sine forsvarsmuligheder.

Christian (Allans kommentarer):
Som man måske har kunnet fornemme, var dette ikke Gruberts heldigste parti til dato; hans h-bonde troede det var nytårsaften, og skød sig selv afsted lidt for hurtigt. Konsekvenserne var ikke rare, og selvom Christian kæmpede for sagen, måtte han til slut hive cyklen ned fra flagstangen, og hejse det hvide flag i stedet. Så jeg er sikker på, at næste gang Christian flytter sin h-bonde to takker frem i åbningen, bør modstanderen tage det alvorligt, og tjekke sine varianter en ekstra gang!

Henning:
Tettinek spiller ikke åbningen særligt ambitiøst med hvid, og da jeg får lov at spille Sh5 med intentionen at bytte denne for hvids Lf4 (som vel at mærke ikke har mulighed for at retirere), vil jeg mene at jeg udligner.For mig at se laver hvid nogle træk senere et par unøjagtigheder, der giver mig en lille fordel, som jeg resten af spillet forsøger at udbygge, og også til dels får udbygget. Før og under tidnøden spiller jeg dog selv unøjagtigt, men da Tettinek følger trop, og i processen bruger en hel del tid på det, får jeg  alligevel enkelte chancer i trækkene umiddelbart før træk 40. Jeg tilspiller mig en bonde, men tillader desværre dronningafbytning samtidig, hvilket i træk 41 fører til et fladt slutspil med uligefarvede løbere samt 1 hvid bonde mod mine to, hvorfor jeg i mit træk 41 tog imod hvids remistilbud.


Jetsmark – Nørresundby: 1-7
(af Bjarne Søndergaard)

Spiller Rating Forv. Resultat Forv. Rating Spiller
Allan Rasmussen 2340 0,54 ½-½ 0,46 2313 Per Andreasen
Stefan Christensen 2203 0,30 ½-½ 0,70 2349 Eric Bentzen
Bjarke Jensen 2225 0,44 0-1 0,56 2251 Jørgen Jørgensen
Jakob Rathlev 2174 0,39 0-1 0,61 2256 Svend Pedersen
Christian Grubert 2056 0,36 0-1 0,64 2100 Niels Henrik Willumsen
Henning Rasmussen 2033 0,22 0-1 0,78 2258 Bent Sørensen
Tobias Hoffmann 1971 0,23 0-1 0,77 2182 Tommy Nielsen
Lars Lundtoft 1475 0,01 0-1 0,99 2151 Jens Jørgen Christiansen
  2,49 1-7 5,51  

I et par år har vi konkurreret hårdt med Nr.Sundby om oprykning, men disse ambitioner har vi ikke i år, så der var i denne kamp stor sympati for Nr.Sundby, så vi gav dem både i pose og sæk.

Allan:
Allan støtter holdet og forsøger at lukke lidt huller, så hans personlige ambitionsniveau er ikke højt i år, og da Per havde haft vagt hele natten, blev de hurtigt enige om en fredsommelig remis.

Stefan (egne kommentarer):
Jeg får efter åbningen en god stilling med hvid og vinder en bonde. Sort får skabt modspil ved at åbne stillingen for sine officerer. Jeg overser en taktisk mulighed, der ifølge Fritz ville have givet noget nær gevinststilling. I stedet får sort sin bonde tilbage og i tidnøden sætter jeg en bonde mere i slag. Jeg har dog gode remis-chancer i slutspillet. Sort satser benhårdt med det resultat, at det er lige før, jeg får gevinstchancer, men det ender alligevel med remis.

Bjarke:
"Jeg spiller ludo", sagde Bjarke undervejs, og han var også lidt presset. Han fik dog fint udlignet, men for en gangs skyld svigtede hans kombinationsspil, da det hele blev afgjort. Bjarke gav et helt point væk.

Jakob (egne kommentarer): Jeg vil give ordet til Eric Bentzen, Nørresundby: "Svend spillede et af sine stilladser, og han kendte stillingstypen en del bedre end Rathlev; det så nemt ud." Det er svært at være uenig! [Ellers 9 holdkampe siden Jakob har måttet forlade brættet uden points! -ASR]

Christians:
Christian kom vist aldrig med i kampen, i hvert fald var han hurtigt helt på hælene og blev regulært fejet ud af banen.

Henning (egne kommentarer):
Jeg havde efter egen opfattelse fat i den lange ende mod Bent Sørensen; omkring tidnød blev det dog kryptisk, og efter gensidige remistilbud og lidt forvirring fik jeg en solid merbonde i et gunstigt/gevinstagtigt slutspil, blot for at formøble det fuldstændigt med en hjerneblødning af en tårnafbytning der frivilligt gav bonden tilbage med ti minutter tilbage på uret. Om slutspillet herefter kunne holdes aner jeg ikke, et sviende nederlag var snart efter en kendsgerning.

Tobias:
Her var der mere kamp om tingene [det så faktisk forholdsvist lovende ud! -ASR], indtil Tobias valgte at sende sin h-bonde på et selvmords enmandstogt.

Lars:
Lars fik en utidig og hård debut i 1. div. Men det kostede næppe mere end et decimaltal i rating, og det var formodentlig også lidt af en oplevelse.
Tommy Clausen var ellers kommet hjem, men Finn Larsen synes ikke, at han skal spille i år.SK 1986 II – Jetsmark: 2½-5½

Spiller Rating Forv. Resultat Forv. Rating Spiller
Ole Alkjærsig 2211 0,25 0-1 0,75 2404 Jens Ove Fries Nielsen
Søren Søgaard 2168 0,45 ½-½ 0,55 2203 Stefan Christensen
John Mortensen 2155 0,40 0-1 0,60 2225 Bjarke Jensen
Jes Uffe Harholm 2124 0,43 1-0 0,57 2174 Jakob Rathlev
Allan Bangsbo 2117 0,58 ½-½ 0,42 2056 Christian Grubert
Henrik Andreasen 2115 0,61 0-1 0,39 2033 Henning Rasmussen
Kristine T. Sørensen 2144 0,73 ½-½ 0,27 1971 Tobias Hoffmann
Steffen Cordes 2088 0,84 0-1 0,16 1804 Morten Grubert
  4,29 2½-5½ 3,71  

Jetsmark – Aalborg: 3-5
(af Henning Rasmussen)

Spiller Rating Forv. Resultat Forv. Rating Spiller
Jens Ove Fries Nielsen 2404 0,40 ½-½ 0,60 2480 Nicolai V. Pedersen
Stefan Christensen 2203 0,29 1-0 0,71 2360 Lars Venø Jakobson
Bjarke Jensen 2225 0,41 1-0 0,59 2289 Carsten Bank K. Friis
Jakob Rathlev 2174 0,41 0-1 0,59 2240 Lars August Meyer
Christian Grubert 2056 0,25 0-1 0,75 2249 Carsten Hellegaard
Henning Rasmussen 2033 0,30 0-1 0,70 2182 Torben Hjort
Morten Grubert 1804 0,11 ½-½ 0,89 2149 Jan Nielsen
Lars Lundtoft 1475 0,02 0-1 0,98 2091 Jørgen G. Nielsen
  2,19 3-5 5,81  

Tag vurderingerne med et gran salt, jeg havde ikke det store overblik under kampen...

Kampen på bræt 1 blev spillet forud i Århus, og eftersom Jens Ove var sort, var remis velsagtens et udmærket resultat.

Stefan spillede et megacool parti med hvid at se til fra sidelinjen; her kommer hans egne kommentarer:
Efter en tidlig dronningafbytning fik jeg en lille men klar fordel mod Lars Venø. Jeg fortsatte med aggressivt spil, og efter et stærkt kvalitetsoffer opnåede jeg en attraktiv stilling med et suverænt løberpar og stort udviklingsforspring. Det lykkedes aldrig for Lars at løse sine udviklingsproblemer, og stillet overfor valget mellem mat og afgørende materialetab måtte han opgive efter kun 24 træk.

Bjarke kæmpede som sort (igen igen, altså med de sorte klodser) mod Ålborgs nye mand. En overordentlig taktisk affære var partiet (men hvem er ærligt talt overraskede over det?), som Bjarke trak sig sejrrigt ud af. Jeg husker at jeg syntes det så godt ud for Bjarke det meste af vejen, specielt pga. mange svækkede sorte felter omkring den hvide kongefløj. Men, bevares, både de sorte og hvide felter var svækkede i Bjarkes egen kongestilling, og Bjarke mente selv at Carsten havde haft i hvert fald én gevinst undervejs, så vi skal nok være glade for at vi fik hele pointet her.

Jakob, med hvid, lignede for en lang stund sig selv og spillede en vanlig gummi-opstilling med et hvidfeltet bondestakit der så lovende ud fra hvor jeg stod. Jakob har de foregående år været en af holdets allermest solide spillere, der som regel kun har afgivet points i halve bidder. Men Jakob har på det seneste været inde i en temmelig dårlig stime (måske et tegn på at Jakob er ved at udvikle sig som skakspiller?), og pludselig blev det klart (ihf. i forhold til min hukommelse) at sorts initiativ i c-linjen var ganske pænt. Om Jakob skulle have tabt spillet var vist ikke så klart endda, men det var som om Jakob mistede troen på det omkring overgangen fra midtspillet til slutspillet. Jakob færdiggjorde dermed en lang rokade (den er siden blevet til to korte) men på et eller andet tidspunkt tager Jakob nok skeen i den anden hånd.

Christian er en af de spillere der heller ikke har været sig selv i laaange tider, men på et eller andet tidspunkt må banen også vende her. Alle ved jo at Christian spiller skarpt når det lige stikker ham. Opgaven var dog utaknemmelig af art, sort mod Ålborgs Carsten Hellegaard, som spillede et inspireret parti og lod til at tackle løberparret suverænt. Hullerne i Christians kongestilling var mere kratere end huller, og samtidig tromlede hvid på damefløjen, så udkommet var forudsigeligt at Christian i længden ville tabe. Men det er heller ikke sjovt at sidde og kæmpe med de sorte gang på gang, og overordnet set må vi konstatere at farvefordelingen på hele holdet kunne have været mere ligeligt administreret.

Undertegnede spillede på bræt 6 med hvid mod Torbens kongeinder en alternativ opstilling med d4, Sf3 og b4 – (en ide som sort af og til bruger mod kongeindisk i forhånden, så vidt min viden rækker). Selvom sort garanteret ikke fandt det bedste modspil var jeg dog nogenlunde tilfreds med forløbet af partiet, og i lange tider var der efter min bedste overbevisning hvid dominans. Sort brugte masser af tid, men (manisk nok) førte det desværre til at jeg selv rodede mig ud i tidsnød, hvor koncepterne begyndte at blive uklare, og dermed meget taktiske (dog, formodentlig, længe fordelagtige for mig, så langt som analysen senere viste). Til sidst blev det dog så taktisk, at jeg satte anden række over styr og desuden satte dronningen direkte i slag (her var det dog endnu mere forvirrende at sort ikke tog den!), og at jeg tabte på tid i træk 39 ville ikke have ændret på det teoretiske udfald.

Morten på bræt 7 var interessant at følge, og jeg troede personligt på gevinst undervejs. Morten skriver selv:
Så skete det utrolige, at jeg fik en åbningsfordel i et parti og så endda med de sorte brikker. Jeg havde besluttet mig for at undgå Austrian attack, så jeg spillede e5 i 3. træk, mest af alt for at komme ind i et lige slutspil som jeg havde kigget en del på derhjemme (ja i læste rigtigt jeg havde forberedt mig). Jeg fik dog spillet det ret dårligt og burde have tabt partiet i tidsnøden, men alt i alt kan Jan Nielsen ikke klage over, at det endte med en halv til hver side.

Jeg vil lige pointere, at jeg nu har ligeså mange point som Jakob, Christian og Lars tilsammen, på trods af, at jeg kun har spillet 2 kampe.

Lars så med de hvide mod Jørgen rigtig ok ud på bræt 8, så langt som jeg nåede at orientere mig uden om mit eget parti. De to spillede vist nok spansk parti, og det lignede at Lars fik et pænt initiativ på kongefløjen. Jeg havde imidlertid nok at se til på mit eget bræt omkring tidnøden, så jeg nåede aldrig helt at finde ud af hvor det gik galt for Lars, som altså desværre inkasserede slutteligt måtte inkassere et nederlag.

3-5 i Ålborgs favør blev resultatet altså, stillingsmæssigt set nok et ganske passende facit.


Jetsmark – Viborg: 3½-4½

Spiller Rating Forv. Resultat Forv. Rating Spiller
Jens Ove Fries Nielsen 2404 0,63 ½-½ 0,37 2307 Olav D. Larsen
Stefan Christensen 2203 0,39 1-0 0,61 2281 Søren Ejdum
Bjarke Jensen 2225 0,56 0-1 0,44 2184 Anders B. Nielsen
Jakob Rathlev 2174 0,54 0-1 0,46 2144 Claus Rossen
Christian Grubert 2056 0,55 0-1 0,45 2017 Peter Graves
Henning Rasmussen 2033 0,50 1-0 0,50 2032 Morten Fabrin
Tobias Hoffmann 1971 0,56 1-0 0,44 1931 Jens Nording
Morten Grubert 1804 0,33 0-1 0,67 1929 Martin Lee Lauritsen
  4,06 3½-4½ 3,94  

Indtil videre kan man læse Morten Fabrins referat af kampen på Viborg Skakklubs hjemmeside; ingen af de dovne hunde på holdet (*host* jeg var ikke med *host*) har fået skrevet et referat. Jeg håber dog stadig der er nogen der får det gjort, så man kan læse om den, set med fuldstændig objektive og saglige (Jetsmark-)øjne, ligesom med alle de andre referater her på siden...
-ASR


Aalborg – Jetsmark: 3½-4½
(af Jakob Rathlev)

Spiller Rating Forv. Resultat Forv. Rating Spiller
Nicolai V. Pedersen 2515 0,64 ½-½ 0,36 2412 Jens Ove Fries Nielsen
Lars Venø Jacobsen 2334 0,45 ½-½ 0,55 2367 Allan Rasmussen
Lars August Meyer 2221 0,51 ½-½ 0,49 2215 Stefan Christensen
Steffen S. Pedersen 2124 0,40 0-1 0,60 2196 Bjarke Jensen
Bjarne Sønderstrup 2051 0,34 0-1 0,66 2165 Jakob Rathlev
Jørn Bach Nielsen 1991 0,35 ½-½ 0,65 2100 Anders Helledie
Torben Hjorth 2183 0,65 1-0 0,35 2074 Henning Rasmussen
Elena G. Steffensen 2095 0,54 ½-½ 0,46 2066 Christian Grubert
  3,88 3½-4½ 4,12  

Set i lyset af rating og stillinger var resultatet rimeligt, om end vi naturligvis havde håbet på mere med de to sidste 'lokalopgør' in mente (hhv. 5½-2½ og 6½-1½ til os). Heldigvis for os bed Skolerne II godt fra sig og besejrede førende Nordre med 4½-3½, hvorefter vi nu ligger et sølle ½ point (og 1 MP) efter Nordre inden sidste runde, der bliver en sand gyser, hvor vi trækker hver vores (formodede) prügelknabe – vi har Sydøstfyn og Nordre har Kjellerup. Samtidig er spænding intakt i den anden ende af tabellen, hvor hele fire hold rykker ned og kun ét (1!) point skiller nr. 3 fra nr. 7! Meget kan ske – rammen er med andre ord sat for en sædvanlig dramatisk Jetsmark-spurt…!

Hér følger Aalborg-slaget bræt for bræt:

Jens Ove spillede en hurtig remis med hvid mod Nicolai VP, men var ikke klar over, at han dermed vandt referat-pligten – til gengæld har han meldt sig til oprykningsreferatet ;-).

Allan kom godt fra start, men en god stilling blev ikke spillet rigtigt [et hidtil ukendt tema: glemte en mellemskak... -ASR], og så var det Lars Venø, der havde serven. Allan kæmpede hårdt og hele tiden ud før den halve var i hus, da Venø ikke kom igennem trods visse chancer.

Stefan fik en lovende stilling med hvid mod Lars Meyer, men en blanding af kreativt forsvar fra Lars' side og Stefans forsøg på at sende sit tårn i kantinen efter en franskbrød (det kom dog aldrig længere end h4) bragte Lars tilbage i kampen, hvorefter facit blev en remis.

Bjarke spiller i øjeblikket med kølig selvtillid og gav journalisterne tre kvarter til at blitze af hans tomme stol, før han dukkede op. [Bjarke argumenterede for det var to kvarter, og der var vist noget med en alarm der var gået (nej, ikke en vi-er-løbet-tør-for-øl alarm!), så han var vist nogenlunde undskyldt... -ASR] Efter forkølet åbningsspil blev stillingen godt rodet og i gensidig tidnød ofrede Steffen Slumstrup hele sin hær og Bjarke løb af sted med hele pointet.

Jeg udlignede hurtigt med hvid (!) mod Bjarne Sønderstrup, der dog brugte for megen tid og undveg det principielle aktive spil, hvorefter jeg kunne høste to bønder i hans tidnød og dermed sejren. [Virkede som en meget sikker og overkommelig sejr; en mere af slagsen i sidste runde og vi har en kandi-spiller! -ASR]

Anders fik en interessant strategisk stilling mod Jørn Bach. I gensidig tidnød blev der handlet, og Anders måtte lange et tårn over disken til 'fordel' for springer og bonde. Slutspillet var dog ikke enkelt og med aktivt spil sikrede Anders remissen [prøvede endda at presse det hele ud af citronen, ved at afslå remis. Sådan skal det være! -ASR] og forbliver dermed topscorer i selskab med referenten.

Henning spillede stilrent mod Aalborgs stærke reserve, Torben Hjort. En pæn strategisk fordel blev ikke omsat i tidnøden, hvorefter Henning spændte buen for meget i stedet for at trække i remis-bremsen og derfor måtte aflevere hele pointet.

Christian fik straks noget at se til imod Elena Steffensen, der hurtig ofrede en bonde i Grand-Prix angrebet. Christian er ikke sådan at skræmme, så han åd den og satte ild til brættet. [Han åd den vist netop ikke!? -ASR] Partiet blev skrapt, men lige som partiet var blevet publikumsfavorit tændtes fredspiben.

*/ ?>

Jetsmark – Haderslev: 6-2
(af Tommy Clausen)

Spiller Rating Forv. Resultat Forv. Rating Spiller
Allan Rasmussen 2340 0,57 1-0 0,43 2291 Carsten Krog
Stefan Christensen 2203 0,41 1-0 0,59 2270 Søren Brautsch
Bjarke Jensen 2225 0,63 1-0 0,37 2127 Kai C. Bjørnskov
Jakob Rathlev 2174 0,59 ½-½ 0,41 2107 Jacob Gemzøe
Christian Grubert 2056 0,46 0-1 0,54 2087 Jan Garbrecht
Henning Rasmussen 2033 0,47 ½-½ 0,53 2055 Allan S. Hermannsen
Tobias Hoffmann 1971 0,52 1-0 0,48 1954 Claus G. Mogensen
Tommy Clausen 1885 0,46 1-0 0,54 1914 Allan Hye
  4,11 6-2 3,89  
Comeback!

Den sidste runde i årets 1. division, gruppe 2 blev arrangeret af Viborg søndag d. 13. marts, kun en uge efter 6. runde. I ugen mellem de to afsluttende runder blev undertegnede ringet op af holdleder Rathlev, der stod og manglede et 8. bræt. Dagen efter viste det sig dog, at Allan havde fået tid til at spille alligevel, pga. en eksamen lå senere end forventet, og så stod holdlederen med et hidtil ukendt luksusproblem, men Morten ofrede sig, så undertegnede kunne få sin debut i 1. division. Tak for det, Morten. :-)

I forhold til de andre år i den næstbedste række, hvor holdet har kæmpet om oprykning år efter år, var holdet denne gang henvist til at kæmpe for at undgå nedrykning. Samtidig med, at vi kæmpede mod selv at undgå nedrykning, skulle vi sørge for at slå Haderslev tilstrækkeligt stort, så de århusianske venner fra Skolerne ikke endte på 8. pladsen, der ville betyde direkte nedrykning.

Allan (kommenterer selv)::
Jeg mødte denne gang op for at spille et parti fuldt ud, de sorte brikker (for 3. gang i træk) til trods. Carsten brugte rigtig meget tid i åbningen (Panov med Lc4 i Caro-Kann), men det blev stille og roligt – indtil han tillod mig at tage bonden, lige foran sin konge, på g2, i bytte for min h6-bonde. Det må have været klart fordelagtigt for mig, men en pæn del blev dog smidt væk med det samme, da jeg fuldstændig havde overset et stærkt træk fra hans side. Alligevel så det ud til at blive et dejligt slutspil for mig - så det måtte jeg jo lige forpurre, ved at tillade enten en afbytning af min løber for en springer, eller lave et meget tvivlsomt bondeoffer. Jeg valgte det sidste, da 1) jeg ville vinde, og 2) trækket måtte overraske ham gevaldigt, så 3) han ville nok ikke kunne finde den bedste fortsættelse, pga. hans store tidnød. Og sådan gik det heldigvis :-) Jeg vandt en bonde på det, men sejren kom dog først i hus efter tidnøden var overstået, og han havde nået at bruge ¾ af den sidste time, på de næste par træk. Hans stilling var dog også svær, sandsynligvis endda tabt, da han i træk 43 bukkede en officer.

Stefan var med i det parti, der sluttede sidste af alle partierne i dette års 1. division, gruppe 2. Efter en forrygende sæson havde Stefan nemlig chancen for at score et kandidatresultat med sejr. Efter en spændende kamp med hvid, hvor der på et tidspunkt var tale om et bondekapløb, endte Stefan med at skulle spille et slutspil med 2 springere og 2 bønder mod 1 springer og 3 bønder. Og efter la(aaa)ng tids kæmpen, da klokken var rundet 6, kom pointet endelig i hus. Og dermed også kandidatresultat, og endnu vigtigere; topscorertitlen på holdet. Tillykke med det!

Bjarke spillede et meget vildt parti, hvor han startede med at vinde et par tempi i åbningen, men hen imod midten af kampen blev det alligevel spændende. Dette fik dog kun Bjarke til at hæve niveauet yderligere og dér faldt modstanderen af, og Bjarke kunne slutte af med at snuppe modstanderens dronning.

Jakob (af Allan):
Holdlederen blev eventyrlysten, og prøvede noget andet end det sædvanlige system. Af den grund kom der tidligt i partiet et reflekstræk, der var rent spildt. Det gjorde dog ikke så meget, da det så ud til modstanderen kom til at blande nogle ideer sammen. Det begyndte at se lovende ud, men efter en lille fejl, var Jakob nok nødt til at acceptere en trækgentagelse – som modstanderen udførte 3 gange, men dog alligevel proklamerede han ikke ville have remis!? Så krævede Jakob den dog…

Christian har måttet stå model til mange spydigheder angående hans score i denne sæson og forsøgte selvfølgelig at gøre denne kritik til skamme i denne sidste runde. Uheldigvis gik det som så mange andre gange i denne sæson, og Christian havde en stilling, som folk sagde ”bare tabte”. Og ganske rigtigt… Christian måtte indkassere sæsonens 6. nederlag og se ratingtallet tage et dyk. Dog har Christian jo for vane at tage revanche i EMT’erne, så deltagerne ved sommerens turneringer skal tage sig i agt, C. Grubert har tabt de kampe, som han var sat til at tabe i år.

Henning (kommenterer selv):
Jeg var ikke i stand til at finde nogen som helst partier med min modstander forud for kampen, så efter 1.d4. f5 gik jeg i boksen. Jeg gættede på Stonewall, men da min modstander valgte Leningrad var jeg pludselig helt i skoven, og forsøgte bare at undgå at svække min stilling. Jeg fandt intet at spille på over the board, og snart udlignede sort og fik endda en lille fordel. Denne blev ikke fulgt op med den mest kritiske fortsættelse, og et par træk senere tilbød Allan Hermannsen remis, som jeg ikke rigtig for alvor betænkte mig på at tage imod.

Tobias satte sig fra starten den ambition, at kampen fra 6. runde skulle revancheres. Som sagt, så gjort. I en kamp hvor begge spillere angreb hinandens konger med alt hvad den kunne trække, kom Tobias dog klart bedst i gang, og kunne i den afgørende fase tage det med ro, da der var et markant plus på tidskontoen til den gode hr. Hoffmann. Dette plus blev brugt fornuftigt, og selvom modstanderen prøvede på at liste en familieskak ind, blev dette afværget og Tobias kunne stille og roligt hive sejren i land.

Undertegnede stod som sagt foran sin debut i landets næstbedste række, og dette skete (heldigvis) med de hvide brikker. Som sædvanlig var åbningen ikke for god, og initiativet overgik efterhånden til modstanderen. Han var dog så venlig at undgå at slå en løber, han burde have taget livet af. Trækket, han lavede i stedet for førte til, at min løber kunne komme ned og vinde en kvalitet. Og derefter gik det hele ned ad bakke og sort kastede sine brikker i grams. At han havde 10 minutter tilbage til 15 træk, hjalp selvfølgelig også til sidst. Som den første på holdet, der blev færdig, kunne jeg konstatere at jeg var rundet de 1900 igen :-)

Efter alle kampene var færdige, kunne vi konstatere at det var lykkedes at komme fra baghjul og snuppe 4. pladsen foran Viborg, samt holde Skolerne på 7. pladsen. Aalborg og Nørresundby blev henholdsvis nummer 1 og 2 og Århus blev 3’er. Så med os på 4. pladsen holdt seedningen fra turneringens start.

Efter hjælp fra en sød pige nede i Viborg by, endte holdet på en italiensk restaurant, hvor der blev fejret. Derfra splittedes holdet, og vi fire med residens i Århus kunne konstatere, at den ville blive langt over 23 inden man kunne se sin dyne pga. Arrivas køreplaner søndag aften.

 

Kodet og designet af: Allan Stig Rasmussen