Jetsmark Skakklub

Indbydelse

Invitation til
 
Junior Grand Prix 2011/12
 
 19/11 Strandvejen 12-14    4.sal                                   
Bjarne Sønderstrup,Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg
tlf.98125842      
 
3/12 Jetsmark Centralskole, Skolegade 4, Kås.
Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83 Kås, 9490 Pandrup.
Tlf. 98245818     
 
14/1 Helst i Svenstrup, ellers Jetsmark  eller Aalborg
          
 
28/1  Hobro Medborgerhus,Skibsgade 26, 9500  Hobro  
Vagn Overgaard, Banegårdsvej 29, 9500 Hobro,
Tlf. 98 52 18 45      
 
                     
17/3  Aars Bibliotek. Søndergade 24. 9600 Aars. Indg. fra østre gavl.
Poul Erik Niebuhr, Korgaardvej 8, 9600 Års
Tlf. 98664270
 
    
14/4 Kulturstationen, Sverriggårdsvej, Skørping 
Hans Andersen Højvangsvej 18, 7574
Bælum  98337405
 
 
Indskud: 20 kr. pr. turnering, hvis ens klub er medlem af Nordjyllands Junior Grand Prix-Skakforening. Ellers 30 kr.
Præmier:
100 % af indskuddet går til præmier.
Præmier til 3 ud af 8 deltagere.
Ved pointlighed først korrektion, dernæst indbyrdes kamp, til sidst en lynomkamp.
Betænkningstid:
For spillere med 1000 og derover i rating 20 min.
Ellers 10 min. og dobbelt runde.
Spilletidspunkt: kl. 10.00 - 16.15
Tilmelding: Gennem klubben senest en uge inden turneringen
Grandprix præmier: Samlet præmiesum ca. 2500 kr. i år, afhænger af deltagerantal og evt. sponsorer. Fordelingen afgøres ud fra deltagerantal i de forskellige præmiegrupper, når der mangler 2 runder.
Man skal deltage i mindst 4 turneringer, for at være berettiget til G.P.-præmie.
 
Fordeling af grand prix præmier
 
Mesterklasse1500 og mere)        A-kl.(1200-1499)       B-kl.(1000-1199)       C-kl (999-850)       D-kl.(849-800)                                                                                
 
Grand Prix Point  34-26-20-16-14-12-10-8-6-4-2
          De 2 sidste turneringer ganges tallene med 1,5
Hvis der er total ligestilling efter korrektion deles g.p. pointene mellem de, der har ens placering.                        
De  2 dårligste resultater vil ikke blive medregnet, hvis man deltager i alle turneringer. Der kan højest medregnes 5 resultater i år. Ved ligestilling inddrages dog også de sidste resultater.
 
Gruppe 1:
Ved mere end 2 spillere fra en præmiegruppe tildeles disse spillere egne JGP-Point.
eks:
  1. 1M + 3A + 4B (M+A betragtes som 1 Pr. gruppe og B betragtes som 1 Pr. gruppe)
  2. 2M + 3A + 3B (som ovenfor)
  3. 3M + 2A + 3B (som ovenfor)
  4. 3M + 3A + 2B (M betragtes som 1 Pr. gruppe og A+B betragtes som 1 Pr. gruppe)
  5. 4M + 5A + 1B (som ovenfor)
 
Altså den Pr. gruppe som ikke kan betragtes som en selvstændig Pr. gruppe rykker såfremt det er muligt op til nærmeste overliggende Pr. gruppe. Er dette ikke mulig (eks. 1+2) rykker man ned til nærmest underliggende Pr. gruppe.
Øvrige grupper:
Som vi tidligere har gjort. Disse betragtes som 1 Pr. gruppe og tildeles JGP - Point herefter.
 
 
Gruppeinddeling:
Gruppe 1:
8 højest ratede
Dog ved mere end 8 tilmeldte M+A spillere deltager alle disse i denne Gruppe 1 ved ulige antal spillere må den højest ratede B-spiller alene op for at fylde op.
 
Gruppe 2:
8 højest ratede der ikke er med i Gruppe 1
 
Gruppe 3-osv.
Fremdeles: 8 højest ratede der ikke er med i nærmest forestående gruppe.
 
Sidste gruppe:
Den resterende del af de tilmeldte spillere dog minimum 6 spillere (ved 6 spillere spilles der 3 runder alle-mod-alle).
Denne gruppe kan altså indeholde om til 5+8 = 13 deltagere.
 
 
 
 
Intern Rating: Alm. ratingberegning efter Dansk Skak Unions regler
Præmiegruppe: Man tilhører den præmiegruppe, som ens gennemsnitlige ratingtal i turneringerne inden sidste runde udviser.
Højeste myndighed: G.P. foreningens bestyrelse
Kartoteksfører: Vagn Overgaard, Banegårdsvej 29,9500 Hobro,tlf. 98521845
 

Sidst opdateret: 12. juli 2011

 

Kodet og designet af: Allan Stig Rasmussen