Jetsmark Skakklub

Indbydelse

Invitation til

Junior Grand Prix 20010/11

20/11 Hobro Medborgerhus,Skibsgade 26, 9500 Hobro
Vagn Overgaard, Banegårdsvej 29, 9500 Hobro,
Tlf. 98 52 18 45

4/12 Epinion Cup, Jetsmark Centralskole, Skolegade 4, Kås.
Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83 Kås, 9490 Pandrup.
Tlf. 9824 5818

22/1 Aars Bibliotek. Søndergade 24. 9600 Aars. Indg. fra østre gavl.
Poul Erik Niebuhr, Korgaardvej 8, 9600 Års
Tlf. 9866 4270

5/2 J.G. Hansen & K.Kakulidis Cup, Strandvejen 12-14 4.sal
Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg
Tlf. 9812 5842

19/3 Jetsmark eller Aalborg

16/4 Kulturstationen, Sverriggårdsvej, Skørping
Hans Andersen Højvangsvej 18, 7574
Bælum 98337405

Indskud: 20 kr. pr. turnering, hvis ens klub er medlem af Nordjyllands Junior Grand Prix-
Skakforening. Ellers 30 kr.
Præmier:
100 % af indskuddet går til præmier.
Præmier til 3 ud af 8 deltagere.
Ved pointlighed først korrektion, dernæst indbyrdes kamp, til sidst en lynomkamp.
Betænkningstid:
For spillere med 1000 og derover i rating 20 min.
Ellers 10 min. og dobbelt runde.
Spilletidspunkt: kl. 10.00 - 16.15
Tilmelding: Gennem klubben senest en uge inden turneringen
Grandprix præmier: Samlet præmiesum afhænger af deltagerantal og evt. sponsorer
Man skal deltage i mindst 4 turneringer, for at være berettiget til G.P.-præmie.

Fordeling af grand prix præmier
Mesterklasse(1500 og mere)       A-kl.(1200-1499)       B-kl.(1000-1199)       C-kl (999-850)       D-kl.(849-800)

Grand Prix Point 34-26-20-16-14-12-10-8-6-4-2
De 2 sidste turneringer ganges tallene med 1,5
Hvis der er total ligestilling efter korrektion deles g.p. pointene mellem de, der har ens placering.
De 2 dårligste resultater vil ikke blive medregnet, hvis man deltager i alle turneringer. Der kan
højest medregnes 5 resultater i år. Ved ligestilling inddrages dog også de sidste resultater.

Gruppe 1:
Ved mere end 2 spillere fra en præmiegruppe tildeles disse spillere egne JGP-Point.
eks:
1. 1M + 3A + 4B (M+A betragtes som 1 Pr. gruppe og B betragtes som 1 Pr. gruppe)
2. 2M + 3A + 3B (som ovenfor)
3. 3M + 2A + 3B (som ovenfor)
4. 3M + 3A + 2B (M betragtes som 1 Pr. gruppe og A+B betragtes som 1 Pr. gruppe)
5. 4M + 5A + 1B (som ovenfor)

Altså den Pr. gruppe som ikke kan betragtes som en selvstændig Pr. gruppe rykker såfremt det er muligt op til nærmeste
overliggende Pr. gruppe. Er dette ikke mulig (eks. 1+2) rykker man ned til nærmest underliggende Pr. gruppe.
Øvrige grupper:
Som vi tidligere har gjort. Disse betragtes som 1 Pr. gruppe og tildeles JGP - Point herefter.

Gruppeinddeling:
Gruppe 1:
8 højest ratede
Dog ved mere end 8 tilmeldte M+A spillere deltager alle disse i denne Gruppe 1 ved ulige antal spillere må den højest
ratede B-spiller alene op for at fylde op.

Gruppe 2:
8 højest ratede der ikke er med i Gruppe 1

Gruppe 3-osv.
Fremdeles: 8 højest ratede der ikke er med i nærmest forestående gruppe.

Sidste gruppe:
Den resterende del af de tilmeldte spillere dog minimum 6 spillere (ved 6 spillere spilles der 3 runder alle-mod-alle).
Denne gruppe kan altså indeholde om til 5+8 = 13 deltagere.

Intern rating: Alm. ratingberegning efter Dansk Skak Unions regler
Præmiegruppe: Man tilhører den præmiegruppe, som ens gennemsnitlige ratingtal i turneringerne
inden sidste runde udviser.
Højeste myndighed: G.P. foreningens bestyrelse
Kartoteksfører: Vagn Overgaard, Banegårdsvej 29,9500 Hobro,tlf. 98521845

Sidst opdateret: 7. december 2010

 

Kodet og designet af: Allan Stig Rasmussen