Jetsmark Skakklub

Indbydelse

Invitation til

Fibertex Junior Grand Prix 2005/06


Indskud: 20 kr. pr. turnering, hvis ens klub er medlem af Nordjyllands Junior Grand Prix-Skakforening. Ellers 30 kr.

Præmier:
100 % af indskuddet går til præmier.
Præmier til 3 ud af 8 deltagere.
Ved pointlighed først korrektion, dernæst indbyrdes kamp, til sidst en lynomkamp.

Betænkningstid:
For spillere med 1000 og derover i rating 20 min.
Ellers 10 min. og dobbelt runde.

Spilletidspunkt: kl. 10.00 - 16.15

Tilmelding: Gennem klubben senest en uge inden turneringen

Grandprix præmier: Samlet præmiesum 5000 kr., der betales af Fibertex.
Man skal deltage i mindst 4 turneringer, for at være berettiget til G.P.-præmie.


Fordeling af grand prix præmier:

 Mesterklasse
(1500 og mere)

 A-kl.
(1200-1499)

 B-kl.
(1000-1199)

C-kl.
(999-850)  

D-kl.
(849-800) 

 Nr. 1: 500 kr.

 Nr.1: 500 kr.

 Nr.1: 500 kr.

 Nr.1: 500 kr.

 Nr.1: 500kr.


Lodtrækning om 2 x 125 kr. mellem de spillere fra gruppe (M+A+B), der har deltaget alle gangene.

Lodtrækning om 2 x 125 kr. mellem de spillere fra gruppe (C+D), der har deltaget alle gangene.

Det resterende beløb på 2000 kr. fastlægges udfra antal deltagere i de forskellige ratinggrupper og bliver annonceret efter 3 runde i Jetsmark.

Grand Prix Point: 34-26-20-16-14-12-10-8-6-4-2
De 2 sidste turneringer ganges tallene med 1,5
Hvis der er total ligestilling efter korrektion deles g.p. pointene mellem de, der har ens placering.
De 2 dårligste resultater vil ikke blive medregnet, hvis man deltager i alle turneringer. Der kan højest medregnes 5 resultater i år. Ved ligestilling inddrages dog også de sidste resultater.

Gruppeinddeling: Øverste gruppe afvikles som monrad, hvis nogle fra præmiegruppe A-møder nogle fra præmiegruppe mesterklasse. I så fald skal de 8 højest ratede A-spillere i denne monradgruppe (ved ulige antal 9), men ved præmie- og G.P. point tildeling betragtes det som en selvstændig gruppe. Antallet af præmier til mesterspillerne skal svare til 3 ud af 8. Ellers 8-mandsgrupper efter styrke. Evt. en monradgruppe som den laveste gruppe.

(Hvis der er afbud inden kl. 10, skal grupperne fyldes ud. Også selv om et pænt forarbejde så er spildt, og turneringen evt. forsinkes lidt.)

Intern Rating: Alm. ratingberegning efter Dansk Skak Unions regler

Præmiegruppe: Man tilhører den præmiegruppe, som ens gennemsnitlige ratingtal i turneringerne inden sidste runde udviser.

Højeste myndighed: G.P. foreningens bestyrelse

Kartoteksfører:
Vagn Overgaard, Banegårdsvej 29,9500 Hobro,
tlf. 98521845


Arrangører: 2005/06
(Vi mangler lidt adresser på spillestederne, men lige så snart det er på plads, annonceres det på turneringens hjemmeside. Findes fra Jetsmark Skakklubs navigationspanel eller 7.hovedkredssiden)

29/10 Strandvejen 12—14, 4.sal, Aalborg Jet afg. 9.15
Bjarne Sønderstrup,Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg
tlf.98125842
( spillested bliver muligvis i B-Ørnereden)

19/11 Erhvervslokalerne, Øster Boulevard 10, Års Jet afg. 8.45
Poul Erik Niebuhr, Korgaardvej 8, 9600 Års
Tlf. 98664270

10/12 Jetsmark Centralskole, Skolegade 4, Kås.
Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83 Kås, 9490 Pandrup.
Tlf. 98245818

14/1 : Vildrosen, Døstrupvej 64, Hørby Skoleby, 9500 Hobro Jet afg. 8.30
Vagn Overgaard, Banegårdsvej 29, 9500 Hobro Tlf: 98 52 18 45
e-mail: hobro_skakklub@post.tele.dk

4/2 Aalborghallen                                                        Jet afg. 9.15
Bjarne Sønderstrup,Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg
tlf.98125842

4/3 Jetsmark Centralskole, Skolegade 4, Kås.
Bjarne Søndergaard, Skadbakvej 83 Kås, 9490 Pandrup.
Tlf. 98245818

8/4 Kulturstationen, Sverriggårdsvej, Skørping       Jet afg. 8.45
Hans Andersen Højvangsvej 18, 7574 Bælum 98337405
 

Kodet og designet af: Allan Stig Rasmussen